Support 24/7
 • Mobiltelefon: +40 745-250.740
 • Program: H-P: 09-20
 • Sz: 10-14
Contact service
 • Mobiltelefon: +40 745-250.740
 • Program: H-P: 09-20
 • Sz: 10-14

Általános felhasználási feltételek


 1. FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK
  eXplosiv–jelenti a S.C. Explosiv Group S.R.L. gazdasági társaságot, székhely: Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed, 1 / C / 45, cégjegyzékszám J / 19/241/2004, adószám RO16227310.

eXplosiv Marketplace: az explosiv.hu oldalon található felület, amely az eXplosiv-on kívül az explosiv.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg;

Eladó: az eXplosiv vagy eXplosiv Marketplace-n forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (eXplosiv Marketplace partner), amely az explosiv.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál;

Vásárló: az az Ügyfél, aki az explosiv.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életévbetöltése.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az explosiv.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az explosiv.hu Általános Felhasználási Feltételeit.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az explosiv.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Saját fiók: az Ügyfél az explosiv.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (garancialevél, számla, stb.).
A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az eXplosiv tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az explosiv.hu  használatából kizárni; Az explosiv jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az explosiv.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja az explosiv.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben az összegyűjtött termékeket vagy szolgáltatásokat az Ügyfél egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében követheti, később a Kosárba helyezheti és megrendelheti, vagy törölheti;

Weboldal: a www.explosiv.hu weboldalon és aloldalai alatt található online kereskedelmi áruház.;

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, az eXplosiv vagy az eXplosiv Marketplace partnere által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom:

 – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Értékelés: Ügyfél által valamely Termékről vagy Szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény;

Minősítés: Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma;

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) az eXplosiv által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet,

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
  Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.
  Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
  A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.
 1. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
  A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az eXplosiv fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az eXplosiv-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az eXplosiv Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

  A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen tartalom nem képezi az eXplosiv szerződéses kötelezettségét.

  Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 2. SZELLEMI TULAJDON

A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az eXplosiv tulajdonát képezi és az eXplosiv ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
A felhasználó a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a felhasználó – az eXplosiv kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
Bármely Tartalom, amelyhez a felhasználó hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.

5. RENDELÉS

Az Ügyfél / Vevő a megrendeléseket a weboldalon helyezheti el úgy, hogy a kívánt árukat és / vagy szolgáltatásokat hozzáadja a kosárhoz, és a megrendelést kitölti a kívánt fizetési mód kiválasztásával. A megrendelt áruk / szolgáltatások megvásárolhatók, amennyiben készleten vannak. Az áruk / szolgáltatások bevásárlókosárába helyezése a megrendelés véglegesítése nélkül nem vonja maga után a megrendelés regisztrálását. A megrendelés kitöltésével a Vevő beleegyezik abba, hogy a Vevő által szolgáltatott minden adat, amely a vásárláshoz szükséges, a megrendelés benyújtásakor helyes, teljes és valós.. A megrendelés teljesítésével a Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó kapcsolatba léphet vele, bármilyen helyzetben, amikor a Vevővel való kapcsolattartás szükséges.

,Ha az Ügyfél / Vevő a törvényes elállási határidőn belül visszavonást kér a szerződésből, köteles visszaadnia a terméket kísérő ajándékokat. A megrendelés kifizetése esetén az eladó az összeget 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti, attól az időponttól számítva, amikor a Vevő értesítette az Eladót a szerződéstől való elállási döntéséről.

Az eladónak jogában áll az összeg visszatérítését elhalasztani az eladott áruk állapotának kézhezvételéig és ellenőrzéséig.

Ha a Vevő által megrendelt árukat és / vagy szolgáltatásokat az Eladó nem tudja kézbesíteni, az utóbbinak erről tájékoztatnia kell az Ügyfelet / Vevőt, és az erre kifizetett összeget legfeljebb 7 (hét) napon belül vissza kell küldenie.

6. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 1. Ha az Eladó a szolgáltatás teljesítését a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a Vásárló  a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. Olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 3. Olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 4. Olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. Olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;7. TITOKTARTÁS

  A Vevő / Eladó által biztosított bármilyen információ az eladó tulajdonában marad. A Vevő / Ügyfél a Megrendelés / Szerződés vonatkozásában az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy egyéb információt nem ad át harmadik felek számára. Információk vagy anyagok ezen a webhelyen történő továbbításával korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít az eladónak ezen anyagok vagy információk felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, módosítására, továbbítására és terjesztésére. Ön beleegyezik abba is, hogy az eladó szabadon felhasználhatja saját javára azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket Ön a weboldalon küldött nekünk. A felhasználásra nem vonatkoznak a benyújtott információk titkosságával kapcsolatos kötelezettségek, kivéve, ha a hatályos jogszabályok e tekintetben további előírásokat írnak elő.
  Az eXplosiv adatbázisba történő regisztrációval a Vevő a hatályos jogszabályok keretein belül vállalja, hogy harmadik személyel is kapcsolatba léphet. (eXplosiv partnerekkel)

  8. HIRDETÉSEK
  Amikor az Ügyfél fiókot hoz létre a webhelyen, beleegyezhet abba, hogy hírlevelet kap. A Vevőnek bármikor lehetősége van lemondni a Hírlevelek fogadását.
  A hírlevelek átvételének megszakítása nem jelenti a jelen dokumentum elfogadásának lemondását.

  9. FIZETÉSA www.explosiv.hu oldalon megjelenő áruk és szolgáltatások ára tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt az egyes megrendelések határozzák meg. Az Eladó számlát állít ki a Vevőnek a szállított árukról és szolgáltatásokról, a Vevő kötelezettsége, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden információt megadjon a számla kiállításához. Az Eladó az eXplosiv által eladott árukat és / vagy szolgáltatásokat tartalmazó számlát köteles átadni a Vevőnek (kivéve az eXplosiv partnerek által eladott termékeket és / vagy szolgáltatásokat), valamint a megrendeléssel kapcsolatos minden egyéb kifizetési részletet és információt elektronikus formában a Vevő által a Fiókjában említett e-mail címre.
  Annak érdekében, hogy a megrendeléssel kapcsolatos számlát helyesen továbbítsuk, a Vevő köteles frissíteni a számlaadatait.

  Ezzel a kommunikációs módszerrel a Vevő a Fiókjához hozzáférve nyilvántarthatja az eXplosiv számláit, és bármikor lementheti azokat.

  A tranzakciók biztonsági okából kifolyólag azt tanácsoljuk, hogy az Ügyfél / Felhasználó / Vevő ne maradjon bejelentkezve a webhelyen, és ne állítsa be az automatikus bejelentkezés opciót a mobil eszközökön. A fiókjelszó felfedése nem engedélyezett, és erős jelszó ajánlott (pl. legalább nyolc karakter, beleértve nagybetűket, kisbetűket, számokat és speciális karaktereket).

  10. ÁRUK KISZÁLLÍTÁSA
  Az Eladó vállalja, hogy az árut futárszolgálattal szállítja a Vevőnek háztól házig.
  Az Eladó gondoskodik az áruk megfelelő csomagolásáról és a kísérő okmányok továbbításáról.
  Az áruk szállítási részletei, ideértve, de nem korlátozva a szállításhoz szükséges időt, nem az eladó szerződéses kötelezettségei.

  11. JÓTÁLLÁS

  Minden eXplosiv által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az eXplosiv a Weboldalon új (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
  Az eXplosiv által értékesített termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

  1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
  3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  4. elemi kár, természeti csapás okozta.

  12. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

  A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

  13. FELELŐSSÉG

  Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

  A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

14. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA

Az Értékelések, Hozzászólások, kérdések és válaszok feltöltése az Ügyfelek kérdései és válaszai” és az „Értékelések” menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.
Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

 • a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
 • az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
 • a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;
 • a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
 • az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
 • az Értékelés/Hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

15. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:

https://www.explosiv.hu/info/szemelyes-adatok-kezelese

16. VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az eXplosiv-ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.